Ingen behandling av gang- og sykkelsti før til høsten