Skrev ni forenklede forelegg etter laserkontroll

foto