Har sendt ut farevarsel – det kan komme 100 millimeter nedbør

foto