Seks nye smittetilfeller - mener folk venter for lenge med å ta test

foto