Høyt sykefravær i barnehagene: – Bemanninga er for lav

foto