Nå har saken vært oppe i Agder tingrett, og Vennesla-kvinnen dømmes til fengsel i 21 dager.

Hun har tilstått forholdet, og får derfor rabatt i straffen.

Kvinnens lovbrudd kvalifiserer i utgangspunktet til ubetinget fengsel i 24 dager.

Det var en sen nattetime i mars i år at kvinnen kjørte bil sentralt i Vennesla, da hun ble stoppet.

I tillegg til fengselsstraff, får kvinnen en bot på 27.000 kroner.

Hun mister også retten til å kjøre bil i en periode på to år, og for å få sertifikatet tilbake, må hun avlegge full, ny førerprøve.