KV Vennesla starter medielinje – blogging, tv og avis står sentralt