Måneglytt dagsenter viser interesse for Samkom skole