Ny Moonlight-leder skryter av ungdommene i koronatiden