Tok opp betaling for private veilys – må dekke inn 860.000 kroner