Agderposten har gjentatte ganger omtalt hvordan bøtesatsene for å bryte trafikkreglene har skutt i været de siste årene. Senest i fjor, da prisen for å bli tatt med mobilen i hånden økte fra 7.450 kroner til 9.700 kroner. Noe som også fikk flere myndigheter og trafikkforeninger til å rase.

Og nå skjer det altså igjen. 1. februar 2024 øker satsene for de forenklede foreleggene dersom man bryter trafikkreglene.

Se hele oversikten lenger nede i teksten.

Økte enormt

Da myndighetene i fjor vedtok å øke bøtesatsene på mange av fartsbruddene med 30 prosent, lød begrunnelsen slik:

– Etter departementets oppfatning vil en økning av bøtesatsene med 30 pst. reflektere alvorlighetsgraden av trafikkovertredelser omfattet av forskriften, het det i et høringsnotat fra  Justis- og beredskapsdepartementet .

Dette ble samtidig anslått å gi om lag 241 millioner kroner mer i statskassa hvert år.

I 2024 nøyer myndighetene seg med å øke bøtesatsene tilsvarende økningen på konsumprisindeksen, anslått til 49-,9 prosent og tilsvarende inntekter på 57 millioner kroner. Det viser høringsnotatet som ligger til grunn.

Så mye vil det koste

Likevel, det betyr at det vil koste bilførere 10.200 kroner dersom de blir tatt på fersken med mobilen i hånden bak rattet.

Kjører du mot kjøreretningen, feil i en rundkjøring eller mot enveiskjøring, må du punge ut 8.200 kroner fra 1. februar.

Dette er de nye bøtesatsene:

I 60-sonen eller lavere

 • Kjører du inntil 5 km/t over fartsgrensen: 1.150 kroner

 • Kjører du mellom 6 og 10 km/t over fartsgrensen: 3.150 kroner

 • Kjører du mellom 11 og 15 km/t over fartsgrensen: 5.650 kroner (+ to prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 16 og 20 km/t over fartsgrensen: 8.200 kroner (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 21 og 25 km/t over fartsgrensen: 12.700 kroner (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du 26 km/t – eller mer – over fartsgrensen: Førerkortet blir inndratt

I 70-sonen og høyere

 • Kjører du inntil 5 km/t over fartsgrensen: 1.150 kroner

 • Kjører du mellom 6 og 10 km/t over fartsgrensen: 3.150 kroner

 • Kjører du mellom 11 og 15 km/t over fartsgrensen: 5.050 kroner

 • Kjører du mellom 16 og 20 km/t over fartsgrensen: 7.050 kroner (+ to prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 21 og 25 km/t over fartsgrensen: 9.550 kroner (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 26 og 30 km/t over fartsgrensen: 12.700 kroner (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 31 og 35 km/t over fartsgrensen: 15.200 kroner (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du 36 km/t – eller mer – over fartsgrensen: Førerkortet blir inndratt

I 90-sonen og høyere

 • Kjører du mellom 36 og 40 km/t over fartsgrensen: 15.850 kroner (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du 41 km/t – eller mer – over fartsgrensen: Førerkortet blir inndratt

Mobilbruk og forbikjøring

 • Blir du tatt for bruk av håndholdt mobiltelefon mens du kjører får du nå et forenklet forelegg på 10.200 kroner. I tillegg får du tre prikker i førerkortet.

 • Kjører du på rødt lys straffes du på samme måte: 10.200 kroner i forenklet forelegg og tre prikker i førerkortet. Det samme skjer om du blir tatt for å ligge for holde for kort avstand til bilen som kjører foran deg.

 • Ulovlig forbikjøring straffes også med 10.200 kroner i forelegg samt tre prikker i førerkortet.

I strid med skilt

 • Blir du tatt for å kjøre i strid med skilting – for eksempel «innkjøring forbudt» eller mot «påbudt kjøreretning – vanker det nå bot på 8.200 kroner.

 • Krysser du sperrelinje får du 6.200 kroner i forenklet forelegg.

 • Bryter du vikeplikten får du med deg faktura fra Statens innkrevingssentral på 10.200 kroner.

 • Glemmer du blinklys kan du straffes med 3.900 kroner i forenklet forelegg. Det samme hvis du bruker feil lys eller kjører uten lys i det hele tatt. Det samme om du mangler kjennetegn/skilter på kjøretøyet ditt.

 • Blir du tatt uten å bruke bilbelte, koster det 1.500 kroner. Det samme gjelder i buss der det er montert setebelter. (Ingen foreslått endring)

 • Blir du tatt passasjerer under 15 år som ikke bruker belte vanker det forenklet forelegg på 3.400 kroner til deg som sjåfør.