Positive til at overskuddsvarme kan brukes til annen næring

foto