Huseieren klaget på kommunens vedtak – nå skal Statsforvalteren se på saken

foto