Har lyst ut de første fastlønnede fastlegestillingene

foto