Kommunen planlegger parkering i stedet for ekstra fotballbane: – Vi er lovet en ekstra bane