Veivesenet skal svare om gang- og sykkelvei: – Har fått signaler om løsninger

foto