Stenger planovergang i flere dager – varsler arbeidsstøy