Nytt forbud gjør det nærmest umulig å jakte med bly

foto