Vil bevilge 1 million kroner til kirkelig fellesråd

foto