Krasjet inn i fender langs veien – da politiet skulle hjelpe prøvde han å gjemme en pose amfetamin