– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier ordfører Nils Olav Larsen og viser fram sekken med påskriften «Vær rustet mot uventet søppel».

Strandryddeuka foregår mellom 8. og 17. september, men Vennesla kommune poengterer at alle kan rydde søppel både før og etter disse datoene.

– Sekker og hansker kan hentes i Innbyggertorget på Kulturhuset. Vi har nok av begge deler. Husk at hanskene er gjenbruk-vennlige. Ta dem med hjem og bruk dem til å plukke mer søppel, skriver kommunen på hjemmesiden sin.

Norges største

– Sammen med Hold Norge Rent og Avfall Sør organiserer vi et stort opplegg. Strandryddeuka er landets største ryddedugnad. Det er kjempebra. Vi får dessverre stadig meldinger om forsøpling – og noen ildsjeler er svært flinke til å rydde. Takk til dem, men nå håper jeg flest mulig bidrar, sier ordføreren.

Hver dag i løpet av dugnadsperioden oppfordrer kommunen til rydding langs elver, bekker, vann, strender, turstier og i nærområder.

Du kan lese mer om på hjemmesiden til Strandryddeuka.

Skolene med stor innsats

Skolene er spesielt engasjert i Strandryddeuka. Hver skole får egne kart med områder de skal rydde. De kan også velge områder selv. Det er rådgiver Joachim Nystøl i Vennesla kommune som organiserer aksjonen, og han sier det er imponerende hvor aktive mange klasser er.

I år legges det også opp til en egen fotokonkurranse for skolene. Temaet for konkurransen er gjenbruk. Elevene tar bilder og klassen velger ut beste bilde og sender inn sitt forslag kommunen. Premien er pizza og brus til hele klassen.

Slik deltar du

På Hægeland, Skarpengland og Kvarstein har kommunen avtalt med skolene at de kan ta imot søppel som kommer inn fra frivillige som deltar på aksjonen.

I tillegg til lagringsområdene skolene oppretter vil det for frivillige og skoler være mulig å sette igjen plukket søppel ved Fjordparken, velteplassen på Storevoll (ved stranda) og ved den store parkeringsplassen ved tømmerrenna.

Det vil bli satt opp en markering på hver av plassene markert «Søppel Strandryddeuka» Det er også viktig å sette seg inn i de tips og råd som Hold norge Rent har til alle som deltar.

I tillegg er dette hovedsiden til Strandryddeuka. Her finner du i bunn og grunn all informasjon du trenger:

«Rydde» er et nasjonalt planleggingsverktøy for ryddeaksjoner som finnes på ryddenorge.no. Her finner en områder som trenger å ryddes, aksjoner dere kan bli med på, utleveringssteder for gratis ryddeutstyr og en oversikt over hvor dere kan levere avfallet etter ryddeaksjonen.