Medlemmene i rådet velges fra sjetteklasse ved barneskolene og åttende og niende klasse ved ungdomsskolene. I tillegg er det tre elever fra Vennesla videregående skole, samt fire «frie» medlemmer.

Rådet kan ta opp alle saker som berører barn og unge. Det får også plansaker og andre større saker til høring. Rådet har jevnlige møter.

Ordføreren deltar på møtene og har ansvar for å koble rådets arbeid med det øvrige politiske arbeidet.

Medlemmene

Styret i Vennesla barne- og ungdomsråd:

 • Leder: Maria Mykjåland Sakariassen

 • Nestleder: Marius Hildebrandt

 • Styremedlemmer: Helene Hovland Olsen, Maria Steinsland, Theo Nyestøl Fjermeros

Medlemmene i Vennesla barne- og ungdomsråd:

 • Maren Godtfredsen

 • Eirik Thorsen

 • Adele Dalane

 • Anine Greibesland

 • Aurora Trygsland

 • Sophie Haagensen Skårdal

 • Kaja Mathea Gjerald

 • Emma Årikstad Engen

 • Aleksander Haugerudbråten

 • Samuel Hillestad Hammen

 • Emmanuel Response

 • Thea Jacobsen Jensen

 • Mina Slettedal

 • Tomine Huseby Andersen

 • Maria Hildebrandt

 • Linnea Hillestad Hammen

 • Mathilde Wennerberg

 • Casper Viktor Ingebretsen

 • Herman Bekkevold Svendsen

 • Sigve Robstad Lunden

 • Kevin Tuch

 • Emma Røstad