Sto på sitt – går for 70 omsorgsboliger i Ringvegen

foto