Årelang tradisjon: – Hvis vi ikke skulle reist rundt, hadde jeg savnet det