Enkle byggesaker behandles normalt – politiske møter avholdes via videokonferanse