Hunsfoss-elever kan bli spredt for alle vinder for å redde Samkom