Kommunen ønsker ikke endringer som kan gi færre togstopp i Vennesla