Krever bomavgift på el-bil og sykkelskulder på Sødal