Ryddet etter trafikkulykke på Rv. 9 ved Stemmen

foto