Glad for at barnehagen beholdes: – Viser at det nytter å stå opp for det man tror på