Korpset mister øvingslokalene, og nå aner de ikke hva kommunen har tenkt videre: – Betyr vi så lite?