– Hvem har tegninger av den gamle Direktørboligen?

foto