Truet brøytesjåfør på Facebook – det ble kostbart

foto