Antall dispensasjoner skjøt i været: – Kan uthule planverket