Gang- og sykkel mellom Holtevegen og Granlivegen: – Dette ønsker vi debatt om!

foto