Kommunen mener bodene ved Strandstien må søkes om på nytt – grunneier er helt uenig

foto