Klarsignal for kjøpesenter og ny rundkjøring i sentrum