Kan gi fritak fra karantenen om man skal besøke alvorlig syke