Kristin Øygarden

Journalist

– Vi har fått de folka vi trenger, men det har vært vanskeligere i år enn det pleier. Vi har også merket en endring i antall søkere. Det tror jeg er gjengs tilbakemelding fra de andre enhetene, sier enhetsleder for Venneslaheimen Omsorgssenter, Ann-Cathrin Ruenes.

631 ledige stillinger i helse

Tall fra NAV viser den laveste arbeidsledigheten i Agder siden 2008, og den er fortsatt synkende. Samtidig er det et stort behov for arbeidskraft. Størst behov er det innen helse, pleie og omsorg, der det i mai ble registrert 631 ledige stillinger.

Ruenes forteller at en stor andel av behovet for sommervikarer dekkes av de som allerede jobber på heimen, ved at de endrer eller øker stilling for en periode.

– Vi er trygge på at vi går en god sommer i møte. Men det har vært vanskeligere i år enn det pleier, sier hun.

Eksternt vikarbyrå

Det er særlig sykepleierkompetansen det er krevende å få på plass. Her måtte de for tredje år på rad ty til et eksternt vikarbyrå for å få behovet dekket. Når vikarbyrået som kommunen har rammeavtale med ikke greide å stille med nok folk, ble det svenske vikarbyrået «Kooperativ bemanning» løsningen.

– De leverer god kvalitet og rekrutterer både norske, danske og svenske sykepleiere. Noen av dem kommer for tredje år på rad, det er kjempegreit for de som skal jobbe sammen med de. De trives her, det er vi veldig tilfreds med, sier Ruenes.

Fortløpende utfordring

Enhetsleder for administrative fellestjenester i Vennesla kommune, Geir Knutsen bekrefter at det er rift om sykepleierne.

– Kampen om sykepleierne er en fortløpende utfordring som det jobbes med, sier han, og viser til flere aktive tiltak som kommunen gjør.

– Vi er på jobbmesser, og vi bruker UIA aktivt når vi skal rekruttere sykepleiere, så vi får dem inn på et tidlig stadium. Vi tar inn studenter i praksis og gir dem tilbud om å jobbe ei helg i måneden. Tar godt var på dem og gi dem tilbud om fast jobb hos oss om de forplikter seg til et visst antall helger og består eksamen, sier Knutsen.

Fagbrev på jobb

Han opplyser at det også pågår et kontinuerlig arbeid for å rekruttere helsefagarbeidere. Ledere i helse oppfordres til å motivere sine ansatte til å ta fagbrev, enten som praksiskandidat eller via “Fagbrev på jobb”. Det er et tilbud som fylkets fagopplæringskontor administrerer der det gjøres det en individuell beregning for når du kan gå opp til praktisk og teoretisk fagprøve.

– Tilbudet har vært en stor suksess, særlig for de som jobber med renhold. Der var det 5 personer som tok fagbrev bare i fjor, sier enhetsleder Geir Knutsen.