Stoppet to unge gutter på moped – begge brøt loven