Har krevd umiddelbar stans i gravearbeid på fredet eiendom