– Jeg er en problemløser, og synes det er veldig gøy å holde på med