Ingen løfter fra Jernbanedirektoratet om flytting av togstasjonen

foto