Dette foreslår kommunen å bruke penger på de neste fire årene