Fraråder på det sterkeste å bade langs Tømmerrenna