Undersøker mulig sammenheng mellom elgkadavre og avfallsanlegget på Støleheia

foto