Vil ha kjernegrupper også i barnehager i framtiden

foto