Krav fra statsforvalteren: Må sjekke opp i forurensing og støy