Vedtok omdiskutert fusjon av strømselskapene

foto