Sto fram og snakket ungdommenes sak – ble invitert til ordføreren: – Betyr utrolig mye